WHAT NEXT? CYMRU

Byddwn yn danfon cylchlythyr wythnosol gyda'r agenda a manylion cyfarfodydd. Os ydych chi'n hapus i dderbyn cylchlythyron pellach gyda newyddion a sgyrsiau diddorol am y celfyddydau yng Nghymru, ticiwch y bocs perthnasol os gwelwch yn dda. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

We send a weekly newsletter including the agenda and meeting information. If you're happy to receive further newsletters with news and interesting discussions about the arts in Wales, please tick the relevant box. You can unsubscribe at any point.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp